Device does not seem to be present Hatası

Linux (Centos) sunucularda, donanım değişikliği ve imaj kurulumları gibi işlemlerde, Ethernet interface"inin hardware adresinin değişmesi durumunda network servisini restrat ettiğinizde şu hata ile karşılaşmanız muhtemeldir; "Device does not seem to be present"

Bu hata, donanım değişikliği durumunda Ethernet interface"inin Mac adresinin değişmesi sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Sorunu çözmenin iki temel yolu vardır. Birincisi değişen mac adreslerini ifcfg-ethdosyasına ve sysconfig device dosyasına yazarak güncelemektir ki, bu işlem birden çok dosyaya müdahale gerektirdiği için pek tercih edilmez. Bunun yerine daha hızlı bir alternatif olarak Mac Adresini hafızasında tutan bir scrpit dosyasını silmek ve yeniden oluşmasını sağlamak, aynı zamanda IFCFG-ETHX dosyasının yeniden oluşturulmasın önünü açmak olacaktır. 

Bu işlemler için aşağıdaki 2 komutu çalıştırmak yeteri olacaktır;

rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistant-net.rules
rm -rf /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

Bu komutlar başarıyla çalıştırıldıktan sonra sunucunuzu yeniden başlatınız.

reboot

 

Artık Ethernet interface"iniz yeni mac adresini otomatik olarak algılayacak ve yeniden oluşturulacaktır. Eğer /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 adlı dosyanız yeniden oluşturulmadıysa bu dosyayı lspci komutunu çalıştırıp öğrendiğiniz Ethernet Mac Adresinizi kullanarak yeniden oluşturunuz.