Exim Spam Engelleme

Exim alt yapısıyla çalışan Linux sunucularda spam trafiğini önemli ölçüde engellemek için aşağıdaki yönergeleri uygulayabilirsiniz. Bu işlemler, hiçbir spam önlemi bulunmayan sunuculardaki spam mailleri %60 oranında temizlemektedir. 

Belirtilen yönergeler SpamAssassin, v.b. gibi spam filtrelerinden bağımsız olarak işlem örmektedir. DirectAdmin ve Cpanel alt yapısı ile çalışan sunucularda test edilmiştir. Diğer kontrol panelleri ile test edilmeseler de Exim.conf üzerinde tanımlama yapılabilen tüm kontrol panelli sunucularda çalışması muhtemeldir. 

Yönerge tek adımdan oluşmaktadır. Sunucunuzun Exim.conf dosyasının genellikle /etc/exim.conf) müsait bir alanına ya da en son satırına aşağıdaki betikleri yazınız;

deny message= Mail kabul edilmedi! PTR kaydiniz yok.
!verify=reverse_host_lookup
deny message = Mail kabul edilmedi! IP adresiniz Blacklistlerde kayitli.
dnslists = spam.dnsbl.sorbs.net : dnsbl.sorbs.net : bl.spamcannibal.org : zen.spamhaus.org : xbl.spamhaus.org : b.barracudacentral.org : bl.spamcop.net

Yukarıdaki betikleri yazdıktan sonra son işlem olarak Exim servisimizi restart edelim. 

service exim restart

Bu işlemlerin neticesinde ilk yönergede belirtilen spam veritabanlarında kayıtlı IP"lerden ve IP Ters dönüşüm kaydı (PTR) bulunmayan sunuculardan gönderilecek mailler reddeliecektir. 

Gerçekleştirdiğimiz ayarlamaların sağladığı faydayı ve engellediği spam mail adedini aşağıdaki komutu çalıştırarak görebilirsiniz. 

cat /var/log/exim/mainlog |grep "Mail kabul edilmedi!" | wc -l

Bu komut ile engellenen spam maillerin toplam adedini görüntüleyebilirsiniz. 

Yukarıdaki betikler Centos 6.0 işletim sistemi ve DirectAdmin kontrol paneli ile çalışan bir sunucu ile örneklendirilmiştir. Diğer versiyonlarda dosya konumlarını kontrol ederek aynı yönergeleri takip edebilirsiniz.